Kategoriarkiv: Uncategorized

Danmark er et frit land

Danmark er et land med en stærk tradition for frihed og demokrati. Befolkningen har en bred vifte af frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, religionsfrihed, frihed til at samle sig og frihed til at rejse frit inden for landets grænser. Derudover har danskerne adgang til gratis offentlige tjenester som sundhedspleje og uddannelse.

Danskerne har en bred vifte af frihedsrettigheder, som er beskyttet af den danske grundlov og internationale menneskerettighedskonventioner, som Danmark er en del af. Ytringsfriheden betyder, at danskerne har ret til at udtrykke deres meninger og holdninger uden frygt for censur eller repressalier fra myndighederne. Religionsfriheden betyder, at danskerne har ret til at praktisere eller ikke praktisere en religion, som de ønsker, uden indblanding fra myndighederne. Friheden til at samle sig betyder, at danskerne har ret til at samles i fredelige grupper og foreninger uden indblanding fra myndighederne. Friheden til at rejse frit inden for landets grænser betyder, at danskerne kan rejse inden for Danmark uden at blive hindret af myndighederne, medmindre der er en saglig grund til det.

Historien bag Frivillighedsundersøgelsen

Find vej til formidling af Frivillighedsundersøgelsens resultater, selvom siden er nedlagt kan du stadig læse publikationerne via nedenstående link.

I undersøgelsen blev der set på, hvordan og i hvilket omfang, befolkningen bidrager til den frivillige sektor: Hvilke pengegaver bliver der givet, og hvor meget og hvordan deltager man i det frivillige arbejde? Hvorfor deltager man, og hvilke holdninger har man til frivilligt arbejde og til organisationerne og foreningerne?

Befolkningsundersøgelsen er en del af Frivillighedsundersøgelsen. Denne del af undersøgelsen gennemføres af Socialforskningsinstituttet (SFI).

Resultater og publikationer til download